2019-03-11

Lovas Nemzet 2018 október

Endrődy olvasónapló

 

12. rész – Felvétel, félfelvétel, állj

 

Sorozatunk 8. részében a kiegyensúlyozó lovaglásról írtunk, ami nem az üléssel kapcsolatos fizikai egyensúlyra vonatkozott, hanem a fölváltva alkalmazott ellentétes hatások egyensúlya révén kifejtett hatásokra. A mostani részben ezt a felvételre, illetve félfelvételre vonatkozóan tekintjük át.

 

Félfelvétel

 

 

Mint annyi más forrás, Endrődy sem határozza meg pontosan, mi is az a félfelvétel. Csupán a végrehajtás módjával foglalkozik, mintha egyébként mindenki számára világos, magától értetődő dologról volna szó. Pontosabban, a végrehajtás előtt a céljáról is ír, mégpedig így: „Fontos szabályzó és finomító hatása van a lóra, ezért alkalmazzuk gyakran és nagy haszonnal a lovaglás során. Ezenkívül a finoman és gyors egymásutánban ismételt végrehajtás révén kielégítő módon tudunk mentális kapcsolatot teremteni.”  
Annyit azért megtudunk, hogy a félfelvétel jellemzője, hogy olyan visszatartás, amit csak addig tartunk fönn, amíg a ló mentálisan elfogadja, vagyis ameddig az első jelét adja annak, hogy enged a kérésünknek, függetlenül attól, hogy a feladatot fizikai értelemben végrehajtotta-e. Kíséreljük meg tehát a félfelvétel mibenlétét megérteni abból, amit Endrődy a végrehajtásról ír. Aki sorozatunknak a bevezetőben már idézett 8. részét elolvasta, nem fog nagyon meglepődni azon, hogy a félfelvételt nem visszatartással, hanem éppenséggel előrehajtással vezetjük be, ezt követi a visszatartás, majd ismételt előrehajtás. Ezeknek az ellentétes hatásoknak, amelyek – nem győzzük hangsúlyozni – sohasem egyszerre, hanem egymást követően hatnak, az eredménye attól függ, hogy melyik irányú hatás mennyire kifejezett. Esetünkben a visszatartás a meghatározó, de hogy ez pontosan milyen mértékű legyen, az a ló érzékenységétől és iskolázottságától függ. A képzés elején előfordulhat, hogy a visszatartás a ló megállását eredményezi, ilyenkor – még a következő előrehajtás előtt – a visszatartó hatást engedésnek kell követnie, ezzel tudjuk segíteni, hogy a ló elfogadja a jelzésünket. Később a hatások és a reakciók finomodnak, a kifejezett visszatartás helyett elég, ha a lovas passzívan kitart a szárakkal (vagyis kezével egy kicsit kevésbé követi a ló fejének mozgását, de nem húzza meg a szárakat), illetve ülésével.
Ha ebből valamiféle meghatározást akarunk levezetni, akkor olyasmit mondhatunk, hogy a félfelvétel olyan összetett, váltakozó hatás, ahol két finom előrehajtás között a lovat csak annyira tartjuk vissza, hogy engedési hajlandóságáról megbizonyosodhassunk. Ez járhat a tempó lassulásával, az összeszedettség fokozódásával, de csak a kiképzés elején járhat megállással vagy alacsonyabb jármódra való áttéréssel.
A félfelvétel neve egyébként az angolban half-halt, ami még furcsább, mint a magyar kifejezés. Tükörfordításban ugyanis fél-megállást jelentene. Márpedig bajos dolog félig megállni, mert valami vagy mozog, vagy nem – félig állni vagy félig mozogni nem lehet. De azért olyasmit szoktunk mondani, hogy valami nem áll meg teljesen.
 

 

 

Állj

 

 

Az állj-al kapcsolatban – legalábbis látszólag – egyszerűbb a helyzet. Fogalmilag világos, hogy miről van szó: a visszatartás végeredményeként a ló megáll. Megállni nyilván minden ló képes. Az állj Endrődy szerint mégis a ló kiképzettségének fokmérője. Ebből máris következik, hogy az állj, mint feladat nem pusztán azt jelenti, hogy a ló abbahagy minden mozgást. Talán nem túlzás úgy fogalmazni, hogy az állj a díj- vagy iskolalovaglásban a jármódok egyike, aminek ráadásul több változata is létezik (pl. az iskola-állj).
Az állj-nak mint feladatnak három fázisa van: az átmenet valamely magasabb jármódból az állj-ba, a ló viselkedése állás közben, és az átmenet ismét valamely magasabb jármódba.
Az elsőről azt mondja Endrődy, hogy a megállás folyamán a sebességnek csökkennie kell, amelybe esetleg fokozatok iktathatók, s mindeközben a lovasnak „kiegyensúlyozottan” kell lovagolnia, úgy, ahogy sorozatunk 8. részében írtuk, vagyis az egymást váltó előrehajtó és visszatartó hatások mértékének finom megválasztásával érjük el a kívánt eredményt, az utolsó fázisban pedig mindig engedünk (szárral és üléssel). Ilyen módon a ló egy mindvégig szabályzott folyamat eredményeként áll meg.
A második szakasz, amikor a ló egyhelyben áll. Ilyenkor a lónak egyenesnek kell lennie, négy lába egy szabályos négyszög sarokpontjainak megfelelő helyzetben nyugszik a talajon, és a terhelés egyenletesen oszlik meg rajtuk. Aki szabadon élő lovakat figyel, a legritkább esetben látja így állni őket. Legelés közben egészen biztosan nem ebben a pózban állnak, ha pedig épp jóllakottan pihennek, akkor többnyire valamelyik hátsó lábukat behajlítva tehermentesítik. Nem árt tehát tudni, hogy amikor a fentieknek megfelelő állj-t kívánjuk meg a lótól, akkor ő feladatot hajt végre, még ha nem is mozog, s egyáltalán nem kényelmes, pihenő helyzetben van. Ennek megfelelően a lovas sem szűnik meg „lovagolni”: fönntartja a szárkapcsolatot, a lóval való mentális kontaktust, lábait a ló oldalán simán, de határozottan tartja. Endrődy szerint mindennek eredményeként az állj-ban is megmarad egyfajta előre ható impulzus (csak épp nem aktivizálódik). Semmiféle merevséget nem szabad – főként nem a szárakkal –, mert ez bosszantani fogja a lovat és az egész feladatot borítja.   
A harmadik fázis, a megindulás szintén sima, de határozott aktusokkal történik, mégpedig először a szárakkal való engedés, aztán a lábakkal való előrehajtás formájában. Ezt követően pedig ismét a már idézett kiegyensúlyozó lovaglással érjük el, hogy a ló könnyedén, zökkenés, megugrás nélkül, egyenes mozgásban vegye föl a kívánt új jármódot (legyen az akár összeszedett lépés, akár ügetés vagy éppen helyből vágta).
Fölmerülhet az olvasóban a kérdés, hogy ha állás közben a száraknak nem szabad feszülniük, akkor mit lehet meginduláskor engedni rajtuk? Az említett kerülendő feszültség természetesen nem jelenti azt, hogy a szárak semmilyen hatást nem közvetítenek. Sok helyen olvassuk, hogy a szárak alaphelyzetben saját súlyuknál fogva fejtenek ki hatást. Ha ilyenkor a lovas előre (és kissé lefelé) tolja a kezét, olyasféle érzéssel, mintha a szárral el akarná tolni magától a ló fejét, akkor ez a lehelet-finom engedés már elég lehet a lónak ahhoz, hogy meginduljon – főleg ha az állj közben valóban megmaradt az előre ható impulzus.
 
Surján György
 
««Első rész  «Előző rész   |  Következő rész»