Magyar Lovaskultúra


 Nuno Oliveira: Réflexions sur l'art équestre

Reflexions on equestrian art

Gondolatok a lovaglóművészetről

 

Közhelyszerűen szoktuk mondogatni, hogy könyvből nem lehet megtanulni lovagolni. Ez már csak azért is igaz kell legyen, merthogy lovagolni megtanulni egyáltalán nem lehetséges, a tanulásnak sosincs vége. De vajon lehetséges-e a lovaglás tanulása könyvek nélkül? Pontosabban mindazon tudás folytonos tanulmányozása nélkül, amit a közelebbi és távolabbi elődök papírra vetettek?

 

Nuno Oliveirának ez a könyve nem igazán arra való, hogy az ember lovaglóóra előtt elolvasson belőle egy fejezetet és aztán az ott olvasottakat gyakorolgassa egy órán keresztül. Bár a nem egészen 120 oldalas kis könyvecske második felében találhatók konkrét instrukciók egyes gyakorlatok kivitelezésével kapcsolatban, ezek sem elsősorban azt írják le, hogy pontosan hogyan kell ezt-vagy azt kivitelezni, inkább azt, hogy miben mutatkozik meg valamilyen gyakorlat helyes kivitelezése, s mi az, amit kerülni kell közben. A kivitelezés konkrét technikáját illetően olykor nagyon megengedő: lehet így is, lehet úgy is. Az egyik lóval így könnyebb, a másikkal amúgy.

 

Van azonban két követelmény, ami a lazán összefüggő fejezetek mindegyikén végighúzódik. Az egyik a könnyedség, vagyis mindenféle erőltetés, fizikai kényszer kerülése. A másik pedig a mozdulatok szépsége. Világos, hogy nem lehet technikai instrukciót adni arra, hogy a valamely mozdulat legyen szép. De ami látványra nem gyönyörködtet, az technikailag is hibás.

 

Érdekes az, hogy ez az esztétikai elvárás Széchényi Dénes írásaiban is újra meg újra fölbukkan. És mit tesz Isten, Széchényi is a könnyedségben látja a mozdulatok szépségének kulcsát. Sokszor olvassuk, hogy jó lovaglás csak egyféle van. Szerintem ez nem igaz. Célja, hagyományai, formái szerint nagyon sokféle lovaglás létezik, de ami mindegyik esetben követelmény, az a szépség. Aki látott már – s ki ne látott volna – lovat szabadon vágtatni, annak nem kell magyarázni, hogy mitől tud szép lenni a ló mozgása. Ha egy ember ráül a lóra, és ettől elvész a ló mozgásának ez az ősi szépsége, akkor ott valami hiba van. Az esztétikai igény Nuno Oliveira írásaiban kifejezetten művészi szintre emelkedik, amire a könyv címe is világosan utal. Oliveira fogékony volt más művészetek, elsősorban a zene iránt is. Azonban a lovaglóművészet volt az ő saját műfaja, amiben maradandót alkotott. Bár ennek a könyvének az utolsó bekezdése épp arról szól, hogy a lovas művészete könyörtelenül elenyészik lova elmúltával, mert sem képek, sem filmek nem képesek megőrizni és visszaadni azt az érzést, amit a ló mozgása közben átélünk. A róla fönnmaradt néhány film, ami a Youtube-on látható, rossz filmtechnikai minősége ellenére is mintha rácáfolna erre.

"A lovaglóművészet a tökéletes megértést jelenti a lovas és a ló között. Ez a harmónia teszi lehetővé, hogy a ló ízületeiben és izmaiban minden feszültség nélkül dolgozzék, lehetővé téve, hogy bármilyen mozdulatot szellemi és fizikai élvezettel, ugyanakkor hajlékonyan és ritmikusan vigyen véghez. Ekkor a ló inkább társ, semmint olyan szolga, akit könyörtelen ura erővel engedelmességre kényszerít."

2016-02-27

"Olvasás, lovaglás és töprengés révén akkor is nagyszerű eredményeket érhetünk el, ha nem követjük pontról pontra valamely módszer minden részletét, feltéve hogy a lovas érzékeny a lova iránt, és helyes az ülése.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy nincs csalhatatlan módszer, de olyan se amelyik teljesen rossz, és hogy lehet akármilyen jó vagy rossz a módszer, végül csak a lovas számít. "

Újdonságok:

 

2018-01-16

Ki kit követ? - Az egyensúlyról

 

2018-01-02

Panyi és a magyar lovaglóstílus

 

2017-02-03

Önállóságra nevelés?

 

2017-10-03

A carriere és a lovas ábrázolások

 

2017-09-22

Hamza Viki levele

 

2017-09-17

Ördögtől való?

Andics Bernadett a zabláról

 

2017-09-13

Milyen a lovam?

 

2017-07-23

Endrődy a ferdeségről

 

201-07-19

Zselici túranapló

 

2017-05-22

Párhuzamok és találkozások

 

2017-05-24

Egyensúly-zavar

 

2017-05-15

Játék az egyensúllyal - dinamikus egyensúly

 

2017-04-18

Játék az egyensúllyal

Az egyensúly szerepe a lovaglásban

 

2017-03-20

Okság és oktalanság

A  lovak nem kívánatos viselkedéséről

 

2017-03-02

Rejtett "érzékszervünk"

A mozgáskoordinációról lovas szemmel

 

2017-02-26

Miért "esik ki" a ló fara?

A fordulatok lovaglásáról 

Valamiért úgy gondoltam, hogy a ló nélkülem is egészen jól tud fordulni

 

Kezdőlap >Olvasónapló > Oliveira: Reflections on equestrian art